MAQS företräder Nordbergh Holding vid försäljning av Tommy Nordberg Åkeri

2016-07-12

TNÅ, Tommy Nordberg Åkeri, marknadsledande inom tempererade transporter till livsmedelsindustrin, får ny tillväxtpartner när Accent Equity förvärvar en majoritet av bolaget. TNÅ omsatte cirka 500 miljoner kronor under 2015.

TNÅ har i mer än 50 år erbjudit effektiva och flexibla transportlösningar för tempererat gods på den svenska marknaden. Bolaget är en oberoende och idag marknadsledande leverantör av tempererade transporter till svensk dagligvaruhandel och livsmedelsindustri. TNÅ:s lastbilsflotta använder uteslutande helt förnyelsebart biobränsle.

Investeringsfonden Accent Equity 2012 förvärvar en majoritet i TNÅ från ägarbolaget Nordbergh Holding. Transaktionen gör TNÅ till ett fristående bolag i Accent Equity 2012-fonden. Stefan Nordbergh, COO, och företagsledningen kommer även fortsatt att ingå i ägargruppen tillsammans med bolagets styrelseledamöter.

– Under de senaste åren har vi haft god tillväxt och byggt en stabil grund att stå på. I Accent får vi en partner med lång erfarenhet av bolagsutveckling och vi ser fram emot att tillsammans vidareutveckla TNÅ:s kunderbjudande och stärka vår marknadsposition ytterligare, säger Jonas Råstedt, VD på Tommy Nordbergh Åkeri.

– Med sin starka ställning på marknaden och ett oöverträffat kvalitetstänkande är TNÅ väl rustat för fortsatt tillväxt med såväl befintliga som nya kunder. Företagets ledning har en gedigen kompetens och erfarenhet när det gäller att bygga långsiktiga kundrelationer. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla företaget tillsammans med ledningen under de kommande åren, säger Niklas Sloutski, VD på Accent Equity Partners AB.

MAQS har biträtt Nordbergh Holding genom ansvarig partner Krister Hjelmstedt och Per Olsson samt biträdande jurist Jenny Söberg.

Kontakta