MAQS förstärker inom affärsområdet Digital Business

2017-02-03

Digitaliseringen är den mest samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen. Den ställer också företag inför en rad juridiska frågor som spänner över flera olika rättsområden. Därför stärker MAQS Advokatbyrå sitt affärsområde Digital Business och knyter Kenneth Asplund och Magnus Dahlén till byrån från den 1 februari.  

Digitalisering innebär en stor förändringsprocess och påverkar alla delar av samhället, inte minst näringslivet. Redan idag är teknologi och digitalisering en grundläggande fråga för att kunna starta och utveckla affärsverksamheter.

”Historiskt har teknik och IT varit ett sätt att stödja eller förstärka befintliga processer. Det vi ser nu är att digital teknik är en möjliggörare för nya former av innovationer och kreativitet som gör att vi gör affärer på ett helt nytt sätt. De företag som ligger i framkant kan dra nytta av utvecklingen och vår uppgift är att stötta deras utveckling”, säger Kenneth Asplund.

MAQS affärsområde Digital Business samlar specialistkompetens inom sedvanlig IT-juridik, digitaliserings-, compliance- och immaterialrättsliga frågor och är även fullt integrerat med andra specialistområden.

”Förutom att vi fokuserat internt för att möta klienternas behov inom Digital Business har vi nu glädjande kunnat knyta Kenneth Asplund och Magnus Dahlén till oss. Båda har sedan lång tid verkat inom och i nära samarbete med ledande aktörer inom IT och digitala affärer”, säger Katrin Troedsson, Managing Partner, MAQS Advokatbyrå Göteborg.

Kenneth Asplund kommer närmast från en tjänst som chefsjurist på EVRY Sverige AB och har innan dess haft motsvarande befattning på Bure Equity AB. Magnus Dahlén kommer närmast från egen advokatverksamhet och var dessförinnan på Setterwalls Advokatbyrå där han under många år ansvarade för IP-tech gruppen.

 

Kontakta