MAQS har biträtt säljarna av EBE Gruppen AB vid försäljningen till SSG Group

2019-12-12

MAQS Advokatbyrå var säljarnas ombud i samband med SSG Groups (SSG) förvärv av EBE Gruppen AB

EBE Gruppen bildades 1960 och är idag ledande leverantör av skadeservice i västra Sverige med runt 120 medarbetare och huvudkontor i Göteborg. Tillsammans blir EBE Gruppen och SSG ett av Sveriges största skadeserviceföretag med över 300 medarbetare, 15 skadecenter och starka marknadspositioner inom assistans till försäkringsbolag, entreprenörsföretag, fastighetsföreningar samt kommuner.

MAQS team bestod huvudsakligen av Eric Ehrencrona, Andréa Rylander och Marcus Resvik.

Kontakta