MAQS har biträtt säljarna vid försäljning av Brickpack till Hoosier Gasket

2020-02-17

MAQS Advokatbyrå var säljarnas ombud i samband med Hoosier Gaskets förvärv av Brickpack

Hoosier Gasket, som är det största privatägda bolag i USA inom tillverkning av packningar och tätningar, köper bolaget Brickpack AB. Det Laholmsbaserade bolaget Brickpack stansar, skär och bearbetar material åt all tillverkande industri men främst inom OEM. Genom uppköpet etablerar sig Hoosier Gasket i Europa och kan erbjuda en ännu mer diversifierad produktportfölj.

IMAP var finansiella rådgivare åt säljarna.

MAQS team bestod av Mikael Kowal och Emma Bremer.

Kontakta