MAQS har biträtt säljarna vid försäljning av Nordic Port till EcoOnline

2019-07-01

MAQS Advokatbyrå var säljarnas ombud i samband med EcoOnlines förvärv av Nordic Port

EcoOnline, den ledande europeiska leverantören av molnbaserad programvara för kemikaliehantering och andra HMS-lösningar, köper det Göteborgsbaserade bolaget Nordic Port AB. Genom uppköpet stärker EcoOnline sin position och erbjudande inom kemikaliehantering samt utökar sitt erbjudande inom miljö- och kvalitetsstyrning, främst med fokus på kollektivtrafik samt fordonsflottor.

MAQS team bestod av Mikael Kowal, Andréa Rylander och Emma Bremer.