MAQS har biträtt Small Cap Partners vid försäljning till Söderbergföretagen

2013-07-12

Industrigruppen Söderbergföretagen förvärvar bolaget Blinkfyrar AB i Staffanstorp av investmentföretaget Small Cap Partners. Blinkfyrar omsätter ca 150 Mkr och har ca 40 anställda. Huvudkontoret ligger i Staffanstorp och filialer finns i Göteborg och Stockholm.

Söderbergföretagen har under en lång rad av år byggt upp en industrikoncern inom plast och plåt som omsätter ca 450 Mkr.
Blinkfyrar AB grundades 1960 och har utvecklats till en marknadsledande aktör som erbjuder orienterings- och säkerhetssystem för trafikens föränderliga behov. Byggande av nya motorvägar och ändrade hastigheter för ökad trafiksäkerhet, som den nyligen genomförda sänkningen till 40 km/tim, är exempel på faktorer som ökar efterfrågan på företagets produkter. Exempel är kompletta vägmärken, trafikavstängningsmaterial, pollare, prefabricerade trafiköar och flertalet trafiksäkerhetslösningar. Kunder är bland andra Svevia, Skanska, Peab, byggentreprenörer och Sveriges kommuner.
Säljare är Small Cap Partners med bland andra Per Nilsson, tillika VD för MFF.

MAQS team bestod av ansvarige delägare Patrik Gustafsson-Sonne med biträde av biträdande jurist Jenny Nilsson.

Kontakta