MAQS har biträtt Trianon vid förvärv av bostadsfastigheter i Malmö

2020-06-29

MAQS Advokatbyrå har biträtt Fastighets Aktiebolaget Trianon vid förvärv av fyra bostadsfastigheter av Svensk Handel Pensionskassan.

Fastighets Aktiebolaget Trianon förvärvar fyra bostadsfastigheter i centrala Malmö och Arlöv omfattande cirka 19 700 kvm fördelat på 211 lägenheter med tillhörande kommersiella lokaler. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 400 Mkr. Mer information finns på www.trianon.se/nyheter.

MAQS Advokatbyrå har biträtt Fastighets Aktiebolaget Trianon genom advokaterna Magnus Bengtsson, Lovisa Elardt och Krister Hjelmstedt.

Kontakta