MAQS har biträtt Trianon vid förvärv av fastigheter i Malmö

2020-03-02

MAQS Advokatbyrå har biträtt Fastighets Aktiebolaget Trianon vid förvärv av två fastigheter i Malmö av lokal fastighetsägare.

Fastighets Aktiebolaget Trianon förvärvar två fastigheter, en på Limhamn och en i centrala Malmö, omfattande cirka 7 735 kvm fördelat på bostadsfastigheter och kommersiella lokaler. Det underliggande fastighetsvärdet är 318 Mkr. Mer information finns på www.trianon.se/nyheter.

MAQS Advokatbyrå har biträtt Fastighets Aktiebolaget Trianon genom advokaterna Magnus Bengtsson, Lovisa Elardt och Krister Hjelmstedt.

Kontakta