MAQS har biträtt Växjöbostäder vid prövning av hyresnivåer

2019-03-27

MAQS Advokatbyrå har biträtt Växjöbostäder AB med anledning av bruksvärdering av bostadshyrorna i området Alabastern i Växjö. Hyresnämnden har i sitt beslut konstaterat att Växjöbostäders upprustning av området, såväl invändigt som utvändigt, motiverar en generell hyreshöjning med drygt 30 procent. Hyreshöjningen motsvarar i stort vad Växjöbostäder, inom ramen för processen, begärt.

Hyresnämndens beslut kommer sannolikt få betydelse för den framtida hyressättningen i hela Växjö kommun.

Mer information om beslutet och Växjöbostäders arbete med att erbjuda hållbara hyresrätter i Växjö kommun finns på vaxjobostader/pressreleases.

MAQS Advokatbyrå har biträtt Växjöbostäder AB genom advokaten Niklas Ernulf och biträdande juristen Simon Niklasson.

Kontakta