MAQS har biträtt vid listning av I-Tech AB på Nasdaq First North

2018-06-07

MAQS har biträtt I-Tech AB i samband med nyemission och listning av bolagets aktier på Nasdaq First North.

I samband med listningen genomförde I-Tech en övertecknad riktad nyemission av aktier med en emissionslikvid om sammanlagt ca 38,5 Mkr exklusive övertilldelningsoption. Ett prospekt utgavs i samband med emissionen. Genom emissionen tillförs I-Tech ca 650 nya aktieägare.

I-Tech har utvecklat Selektope som är en substans som förhindrar marin påväxt, vilket drabbar fartygsskrov och bidrar till ökat motstånd I vattnet och därmed högre bränsleförbrukning. I-Tech ser goda möjligheter att etablera Selektope som det ledande alternativet för att förhindra marin påväxt på ett effektivt och hållbart sätt.

MAQS var legal rådgivare till I-Tech genom ett team bestående av Niklas Eskilsson, Eric Ehrencrona och Henrik Nordling.

Erik Penser Bank har varit finansiell rådgivare till I-Tech.

Kontakta