MAQS rådgivare vid försäljningen av Elpågarna till Instalco

2015-06-16

Mi-Bo Förvaltnings AB har sålt det Malmöbaserade elföretaget Elpågarna i Malmö Aktiebolag till Instalco Sverige AB och samtidigt har de bakomliggande ägarna till säljaren gått in som delägare i Instalco-gruppen.

Instalco utökar genom förvärvet av Elpågarna sin verksamhet till att idag bestå av 11 bolag inom de olika områdena VVS, El, Klimat och Energi.  Elpågarna har idag en omsättning om ca 25 miljoner kronor och ca 20 anställda och efter förvärvet beräknas Instalco-gruppens omsättning uppgå till över 1 miljard kronor och inberäkna ca 550 anställda.

MAQS Advokatbyrå biträdde Mi-Bo Förvaltnings AB vid försäljningen genom Hans Svedberg (ansvarig delägare), advokaten Jonas Blomquist och biträdande juristen Jenny Söberg.”

Kontakta