MAQS rådgivare vid sammanslagningen av First Flight och Wonderleap & Eight till den nya kommunikationsbyrån FEW

2015-06-10

MAQS rådgivare vid sammanslagningen av First Flight och Wonderleap & Eight till den nya kommunikationsbyrån FEW

De två kommunikationsbyråerna First Flight och Wonderleap & Eight har slagits samman under det nya namnet FEW och blir genom sammangåendet en av de största aktörerna på den skånska marknaden för reklam-, medie- och kommunikationstjänster. Tillsammans med PR-firman Mannov, som ingår, får bolagen 41 medarbetare och en omsättning på ca 50 Mkr.

MAQS Advokatbyrå biträdde vid sammanslagningen genom ansvarig delägare Jonas Blomquist och biträdande juristen Jenny Söberg.

Kontakta