MAQS utvecklar egen AI-lösning

2017-06-28

MAQS Advokatbyrå och Virtual Intelligence VQ har inlett samarbete för att gemensamt utveckla en egen AI-lösning.

”Att förstå och följa med i förändringarna på advokatmarknaden är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att leverera de högkvalitativa tjänster som vi gör”, säger Hans Hedkvist, KM-chef på MAQS Advokatbyrå. ”Därför har vi tagit oss an det spännande projektet att tillsammans med VQ och en annan advokatbyrå utveckla en egen AI-lösning baserad på IBM Watson. Projektet innebär att vi får en djup förståelse för och kunskap kring hur digitala lösningar kan användas i vår moderna verksamhet, och förhoppningsvis kommer vi ha varit delaktiga i att skapa en plattform som kan kvalitetssäkra och effektivisera delar av vårt och andras arbete väsentligt.”

Virtual Intelligence VQ utvecklar och tillhandahåller moderna verktyg för juridiskt arbete, bl.a. den juridiskt intelligenta dokumentlösningen VQ Legal som används av elva av Sveriges femton största advokatbyråer. VQ har nu ingått ett partneravtal med IBM för att som ett nästa steg testa att utveckla en tjänst baserad på IBM:s AI-motor Watson.

IBM Watson är den AI-lösning som vann Jeopardy för några år sedan. Plattformen har nu utvecklats vidare för att med s.k. kognitiv intelligens kunna analysera information och dra avancerade slutsatser inom allt från cancersjukvård till att skapa kokböcker baserade på smakanalys. Watson kan läsa över 800 miljoner sidor i sekunden och analysera enorma mängder data, även ostrukturerad, genom att förstå mänskligt språk, ställa upp evidensbaserade hypoteser och lära sig av sina erfarenheter.

”Tanken är att vi ska skapa en AI-lösning som kan lära sig inte bara att strukturera stora mängder information utan även lära sig av sina egna erfarenheter”, säger Helena Hallgarn, en av VQ:s grundare. ”Men vi behöver hjälp av Sveriges ledande jurister för att lära den förstå svensk juridik. Vi är därför otroligt glada och stolta över att få samarbeta med två av Sveriges ledande advokatbyråer i projektet.”

MAQS Advokatbyrå har under flera år rankats som mest modern av de stora byråerna enligt branschstudien Årets Advokatbyrå.

För mer information om projektet, kontakta Hans Hedkvist, MAQS, eller Helena Hallgarn, VQ.

Hans Hedkvist, tel 070-811 09 84, hans.hedkvist@maqs.com eller Helena Hallgarn, tel 0768-649 224, helena.hallgarn@vqab.se