Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv genomför Heliospectra en företrädesemission

2019-11-21

MAQS Advokatbyrå har biträtt Heliospectra AB (publ) i samband med att bolaget genomför en företrädesemission.

Heliospectra har offentliggjort prospekt för beslutad företrädesmission med teckningsperiod 20 november – 4 december 2019, varvid MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare. Vid full teckning tillförs bolaget cirka 47,7 miljoner kronor.

Heliospectra är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för plantodling. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, har högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd.

MAQS team bestod huvudsakligen av Eric Ehrencrona, Hanna Friberg och Emma Bremer.

Kontakta