Monique Wadsted invald i Pressens Opinionsnämnd

2017-06-12

Monique Wadsted, advokat och delägare i MAQS Advokatbyrå, har blivit invald i Pressens Opinionsnämnd, PON.

Pressens Opinionsnämnd är inrättad av tidningsbranschen och är en organisation för självgranskning med syfte att skydda enskilda mot oförsvarliga publicitetsskador.

”Jag är mycket hedrad över att ha blivit invald och ser fram emot uppdraget med både allvar och spänning. Det är en intressant tid och med tanke på de stora förändringarna i medielandskapet och publicistiken är detta ett drömuppdrag. Jag har ju under många år arbetat nära både medierna och internet och hoppas att mina kunskaper kommer väl till pass”, säger Monique Wadsted.

Det pressetiska systemet har funnits i Sverige i 100 år. Det ska försvara det fria ordet och skydda den enskilde. Systemet är frivilligt och bygger på ett samarbete mellan Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Journalistförbundet och Publicistklubben. De har bildat Pressens Samarbetsnämnd som är huvudman för PO och PON. PO och PON har till uppgift att pröva klagomål från enskilda som omskrivits i tidningar och tidskrifter och på deras hemsidor. Om en publicering fälls i Pressens Opinionsnämnd ska tidningen eller tidskriften publicera beslutet och betala en avgift till det pressetiska systemet.

Kontakta