Powercell tillförs cirka 225 MSEK i emission till investerare

2017-05-05

MAQS Advokatbyrå har biträtt Powercell i samband med att bolaget genomfört en riktad emission till internationella institutionella investerare, så väl som svenska och utländska investerare.

Nyemissionen genomfördes i enlighet med det bemyndigande som beslutades på bolagstämma i bolaget den 11 april 2016, i vilket styrelsen bemyndigades att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen, som genomfördes genom en bookbuilding-process tillför Powercell ca 225 miljoner kronor före emissionskostnader.

Powercell Sweden AB (Publ) är listat på First North vid NASDAQ Stockholm. Powercell är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer

MAQS team bestod av advokaterna Eric Ehrencrona och Wibeke Sorling.

Kontakta