Senior rekrytering till MAQS – ska verka i Sundsvall

2019-08-30

MAQS har rekryterat den erfarne juristen Peter Källenfors som för närvarande verkar som chefsjurist på Postkodlotteriet och tidigare var chefsjurist på Bolagsverket. Peter Källenfors kommer i första hand vara verksam i Sundsvall och Stockholm.

– Med sin breda bas och gedigna erfarenhet tror vi att Peter Källenfors kommer att kunna tillföra mycket till både MAQS och våra kunder. Framförallt stärker han vår kompetens inom generell affärsjuridik och specialistkunskaper inom bolagsrätt och spellagstiftning utifrån positioner som chefsjurist, vilket kommer gagna kunder över hela Sverige, säger Katrin Troedsson, Managing Partner MAQS Göteborg.

Peter Källenfors har varit verksam som advokat under 90-talet då han arbetade på flera olika advokatbyråer i Stockholm. Han var med i processen då SJ bolagiserades och har därefter verkat som chefsjurist i ett i antal verksamheter. Han är nu chefsjurist på Postkodlotteriet och har innan dess varit chefsjurist på Bolagsverket, hälsokostkedjan Life samt Systembolaget. Han sitter också i insynsrådet på Ekobrottsmyndigheten.

MAQS Advokatbyrå är en nationell advokatbyrå med stark lokal förankring utifrån kundernas behov. Verksamheten i Sundsvall är en integrerad del i MAQS Advokatbyrå. Peter Källenfors kommer främst verka i Sundsvall och Stockholm.

– Närvaron i Sundsvall innebär att vi kan leverera affärsjuridik med större lokal trovärdighet. Produktionen sker dock där den lämpligaste expertisen finns; i Sundsvall eller på något av våra andra kontor, säger Katrin Troedsson, Managing Partner MAQS Göteborg.

Sedan tidigare är MAQS advokat Magdalena Persson stationerad i Sundsvall. Peter Källenfors, som också bor i Sundsvall, blir ett välkommet tillskott till den växande verksamheten.

– Vi har fått ett otroligt positivt mottagande lokalt och mött en stor efterfrågan på våra tjänster säger Magdalena Persson, partner och advokat på MAQS. I Sundsvall finns sedan länge traditionella industriföretag men numera har näringslivsbilden kompletterats med innovation, IT och ett sofistikerat tjänsteutbud. Affärsjuridiken har dock fattats och det märks att det finns ett uppdämt behov, säger Magdalena Persson.

Kontakta