”Ska staten ha rätt att stämma enskilda i mål om lönegaranti – så bör lagen ändras”. Debattartikel i DJ av Khatereh Razazi

2017-10-04

Högsta domstolen ska avgöra frågan om Kronofogdens rätt att väcka fastsällelsetalan i lönegarantimål mot ett antal före detta Stampenanställda. Läs Khatereh Razazis debattartikel på Dagens Juridik här.

Kontakta