Stillfront Group förvärvar Babil Games – den ledande mobilspelsutgivaren i MENA

2016-12-19

MAQS Advokatbyrå har biträtt grundarna i samband med försäljningen av samtliga aktier i Babil Games till Stillfront Group.

Babil Games, baserat i Förenade Arabemiraten, är en renodlad utgivare av mobilspel med ett starkt fokus på att tillhandahålla högkvalitativ underhållning för den arabiska publiken i Mellanöstern och Nordafrika. Köpeskillingen för Babil Games – som betalas kontant och genom nyemitterade aktier i Stillfront Group – uppgår initialt till USD 4 500 000 med en möjligt tilläggsköpeskilling om maximalt USD 12 500 000.

Transaktionen, som bland annat är villkorad av vissa regulatoriska godkännanden, förväntas stängas kring årsskiftet.

MAQS team bestod av delägarna Henrik Fagö och Clarissa Fröberg.

Kontakta