Stopplagstiftning har införts för vissa fastighetsöverlåtelser

2016-10-28

 

Den 27 oktober överlämnade regeringen en skrivelse till riksdagen för att avisera kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer. Syftet med förslaget är att motverka skatteplanering vid vissa fastighetsöverlåtelser. Bestämmelserna ska hindra fastighetsägare från att, i stället för att avyttra en fastighet direkt till förvärvaren, paketera fastigheten i ett bolag genom gåva och avyttra andelarna i bolaget till förvärvaren, s.k. kattrumpa. De nya bestämmelserna ska tillämpas från och med den 28 oktober 2016.

Kontakta