Storskogen förvärvar IDATA

2018-12-12

MAQS Advokatbyrå har biträtt ägarna av IDATA AB i samband med att Storskogen 3 Invest AB förvärvar bolaget.

IDATA har varit en ledande leverantör av utdatatjänster sedan mitten av 1980-talet. Bland kunderna finns allt från kommuner till energi- och bostadsbolag. Fler än hälften av Sveriges kommuner är kunder till IDATA. IDATA hanterar främst produktion och distribution av fakturor, betalningspåminnelser och liknande, men även andra typer av utskick. Tidigare skedde all produktion på papper, som sedan kuverterades och distribuerades i form av brevutskick. De senaste tio åren har den digitala distributionen med e-fakturor växt allt snabbare. IDATA är experter på båda kanalerna. IDATA omsätter 140 miljoner kronor och har i dag 36 medarbetare.

Storskogen är en privatägd företagsgrupp som strävar efter att vara den bästa ägaren för små och mellanstora företag. Storskogen består idag av en diversifierad bolagsportfölj om 27 fristående företag med en samlad omsättning på cirka 4 miljarder kronor och ca 1 000 anställda.

MAQS team bestod huvudsakligen av Jens André, Victor Sundh och Maja Uppgren.

Kontakta