Sveriges modernaste advokatbyrå moderniserar

2018-12-05

Som tidigare meddelats så kommer MAQS-kontoret i Stockholm att avvecklas i nuvarande form vid årsskiftet. Det blir samtidigt starten på ett intensifierat utvecklingsarbete med fokus på bland annat digitalisering och ökad affärsnytta för byråns klienter.


MAQS har under flera år rankats som Sveriges mest moderna advokatbyrå och har ambitionen att fortsätta den utvecklingen. Visionen är att skapa en ännu mer sammanhållen organisation med tydliga gemensamma värderingar kring bland annat hållbarhet, digitalisering, nyfikenhet, snabbrörlighet och affärsnytta.


– Vi ser en tydlig trend där advokatbyråerna går från att vara partnerstyrda till att vara ledningsstyrda, vilket behövs i den snabba förändringstakt som råder. Dagens kunder och medarbetare förväntar sig en mer modern organisation med ett starkare och tydligare ledarskap och ett större fokus på att utveckla medarbetarna och arbetssättet än den traditionella advokatbyråns. Nu är ett bra tillfälle att ta nästa steg i det utvecklingsarbetet, säger Katrin Troedsson, advokat och Managing Partner MAQS Göteborg.


MAQS har efter årsskiftet 110 jurister och 140 medarbetare totalt, varav ett flertal arbetar med uppdrag i Stockholm även om de har sin hemvist på andra kontor. Efter årsskiftet så kommer dessa att ha tillgång till kontor i Waterfront Building men på sikt kommer MAQS även ha ett kontor i Stockholm med medarbetare stationerade där. För byråns klienter innebär detta ingen större förändring eftersom det med dagens teknik inte spelar lika stor roll var juristerna är baserade.


– Vårt fokus kommer att vara att hitta medarbetare i Stockholm som vill vara med och bygga ett ännu mer snabbfotat och framtidsinriktat MAQS. Det pågår dialog med intresserade parter men inga beslut är fattade ännu, säger Katrin Troedsson.

Kontakta