Swedish Biogas International sålt till finska Gasum

2017-01-09

MAQS Advokatbyrå har företrätt säljarna i samband med försäljningen av 100 procent av aktierna i Swedish Biogas International AB till det statligt ägda finska bolaget Gasum OY. I och med köpet blev Gasum den största producenten av biogas i Norden.

Swedish Biogas International AB och dess dotterbolag bedriver verksamhet inom framförallt produktion och försäljning av biogas. Förvärvet innebar även att Gasum indirekt tog över ägandet av biogasanläggningar i Jordberga, Katrineholm, Lidköping och Örebro, en majoritetsandel av en biogasanläggning i Västerås samt 50 procent av en biogasanläggning i Vadsbo. I samband med transaktionen köptes även ett antal minoritetsägare ut från koncernbolaget SBI Jordberga AB.

MAQS team bestod huvudsakligen av ansvarig delägare Jonas Blomquist, Lovisa Elardt, Jenny Söberg, Patrik Gustavsson Sonne och Filip Bucin.

Kontakta