Swedish Logistic Property AB köper logistikfastigheter

2019-03-01

MAQS Advokatbyrå har biträtt Cormac Fastigheter AB vid avyttring av två logistikfastigheter i Malmöområdet.

Cormac Fastigheter AB har avyttrat två logistikfastigheter i bolagsform till det nybildade bolaget Swedish Logistic Property AB. Respektive fastighet är fullt uthyrd.

MAQS Advokatbyrå har biträtt Cormac Fastigheter AB genom advokaten Magnus Bengtsson och biträdande juristen Aleksander Källkvist.

Kontakta