Tescab Holding AB överlåter Escenda Engineering AB till Tata Technologies Europe Ltd.

2017-05-11

MAQS Advokatbyrå har biträtt Tescab Holding vid överlåtelsen av samtliga aktier i Escenda Engineering till Tata Technologies, en del av det indiska konglomeratet Tata Group.

Grundarna av Escenda Engineering tillika ägare av Tescab Holding kommer förbli aktivt engagerade i bolaget. Genom förvärvet stärker Tata Technologies sin position på den svenska marknaden och i övriga Europa.

Escenda Engineering grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Dess 150 ingenjörer erbjuder specialistteknisk expertis för tekniska projekt och produktutvecklings-stöd till den svenska fordonsindustrin. Bolaget omsatte 125 miljoner kronor 2016 och har ökat med cirka 230 procent under de senaste fyra åren.

Tata Technologies är världsledande inom outsourcing av tekniska tjänster och produktdesign och utveckling till global tillverkningsindustri, vilket gör att dess kunder kan utforma och bygga bättre produkter. Gruppen betjänar viktiga branscher, bland annat bilindustrin, flygindustrin och försvarsindustrin.

MAQS team bestod av Carl Fhager, Christian Riddarbo, Jakob Boman, Lars Odinge (skatterätt), Lars Lövgren (arbetsrätt) och Henrik Björkstrand (immaterialrätt).

Kontakta