Tillfällig hyresrabatt för företag i utsatta branscher

2020-03-30

Coronaviruset leder till mycket negativa ekonomiska konsekvenser för företag i ett stort antal branscher. Många företag, dess kunder och samarbetspartners hamnar snabbt i ekonomisk kris. En uppenbar följd i takt med att krisen fortgår är att många företag får problem i sin egenskap av hyresgäst eller hyresvärd.

Problemställningen kopplat till hyresfrågor har utretts på myndighetsnivå och under onsdagen presenterade regeringen ytterligare ett så kallat ”krispaket” till stöd för det svenska näringslivet. Denna gång riktade sig paketet främst till små- och medelstora företag.

En del av paketet innebär att regeringen i sin extra ändringsbudget avser att avsätta 5 miljarder kronor för att stötta företag som verkar i en utsatt bransch och bedriver sin verksamhet i en hyrd lokal. Dessa företag ska enligt förslaget få utökade möjligheter att erhålla rabatt på den fasta delen av hyran för sin lokal för tiden mellan den 1 april och den 30 juni 2020. Som utsatta branscher nämns exempelvis hotell- och restaurangbranschen och sällanköpshandeln.

Enligt förslaget ska en överenskommelse om rabatt på hyran träffas direkt mellan hyresgästen och hyresvärden. Därefter ska hyresvärden ha möjlighet att vända sig till Länsstyrelsen för att få kompensation för del av den lämnade hyresrabatten i efterhand. Enligt förslaget kommer hyresvärden att kunna kompenseras med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt med 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Av den information som regeringen hittills har presenterat om förslaget är det noterbart att förslaget enbart verkar gälla för den fasta delen av hyran. Det verkar därför som att exempelvis omsättningsbaserad hyra inte kommer att omfattas. I den hittills tillgängliga informationen nämns heller ingenting om driftskostnader eller andra rörliga kostnader, som exempelvis kostnader för el och värme. Noterbart är även att hyresvärden bara kommer att kompenseras med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran med ett takbelopp på 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Förhoppningsvis kommer mer klargörande information i ovanstående delar när det slutliga förslaget presenteras och då kommer vi att återkomma med information.

Eftersom denna stödåtgärd berörs av reglerna rörande statsstöd, behöver förslaget godkännas av EU innan det kan verkställas. Regeringen har meddelat att mer information kommer att presenteras. MAQS följer som sagts ovan utvecklingen i frågan och kommer att uppdatera om vad som gäller efter att mer information har presenterats av regeringen.

Oavsett om du är fastighetsägare eller hyresgäster och har frågor rörande överenskommelse om tillfälliga hyresrabatter är du välkommen att kontakta någon av våra experter på hyresjuridik nedan.

 Fler nyheter avseende Coronaviruset:

Förtydliganden från Boverket om statligt stöd för hyresrabatt

Förordning om statligt stöd för hyresrabatt

Uppdateringar från regeringen om hyresrabatter

 

Kontakta