Tillväxtverket har ändrat uppfattning – inget stöd för korttidsarbete under semester

2020-05-15

Tillväxtverket har tidigare gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro under korttidsarbetet och att företagen därför kan erhålla stöd för korttidsarbete även under semesterperioden. Tillväxtverket har dock nu gjort en helomvändning i den bedömningen och kommit fram till att all semester ska räknas som frånvaro och därmed inte ingå i beräkningen av det preliminära stödet. Tillväxtverket säger att de ska återkomma om hur detta kommer att påverka de företagare som redan sökt och beviljats stöd för en semesterperiod.

Hur detta kommer att påverka de som redan fått stöd för semesterperioden är således oklart i nuläget. I värsta fall kan det innebära att man blir återbetalningsskyldig för det preliminära stöd som utbetalats för semesterperioder. Företag som har sökt och beviljats preliminärt stöd för korttidsarbete bör i nuläget, i väntan på mer information från Tillväxtverket, förbereda sig på situationen att vid avstämningen bli skyldiga att återbetala preliminärt stöd som avser semesterperioden.

 

Fler nyheter avseende Coronaviruset:

Uppdatering korttidsarbete - utökade möjligheter men även ekonomiska risker med beviljat stöd

De nya reglerna om korttidsarbete har antagits av riksdagen och idag öppnar riksdagen

Hantera anställda i Coronatider. Poddavsnitt där vi går igenom vad som gäller

 

 

Kontakta