Två nya delägare hos MAQS

2019-11-27

Vid årsskiftet får MAQS Advokatbyrå två nya delägare i Göteborg, Linn Samuelsson och Marie-Anne Lindhardt som båda har varit många år på byrån. De är en del av MAQS fortsatta satsning på Digital Business, sport och event samt arbetsrätt.


– Vi är extra stolta över att välkomna Linn och Marie-Anne som nya delägare eftersom de har arbetat länge hos oss och vi har kunnat följa deras karriärer. De är en del av vår framgång, säger Katrin Troedsson, Managing Partner på MAQS.


Linn Samuelsson har varit på MAQS sedan 2007 och är ansvarig för det växande området Digital Business. Hon biträder kunder med rådgivning i frågor om dataskydd och integritetsfrågor samt med upprättande och förhandling av kommersiella avtal, främst inom IT/teknik.


– Det är väldigt roligt att jobba i team på en byrå som driver framtidsfrågor och som både vill och har en medvetenhet om vikten att följa med i omvärldens utveckling. En viktig del i detta arbete är fokus på hållbarhet, lyhördhet och att sätta gruppen framför individen. Det är några av orsakerna till att vi har kunnat utveckla Digital Business, ett affärsområde som expanderar och där vi har spetskompetens, säger Linn Samuelsson.


Marie-Anne Lindhardt har varit på MAQS sedan 2011 och driver bland annat byråns sport- och eventgrupp. Hon biträder bolag, förbund, föreningar, klubbar, enskilda idrottsmän och agenter i frågor kopplade till avtal, föreningsfrågor, idrottens regelverk och spel/lotterier. Hon arbetar även med arbetsrätt och biträder företag vid exempelvis omstruktureringar, driftsinskränkningar, förhandlingar, kollektivavtalsfrågor och med olika former av arbetsrättsliga avtal.


– Att få vara på en byrå där du tillsammans med kollegorna tillåts satsa och driva de frågor och ämnesområden som du verkligen brinner för, och inom ramen för det arbetet utvecklas i rollen som rådgivare, är något som motiverar och som jag värdesätter högt. Framåt är fokus inställt på att tillsammans med kollegorna fortsätta att utveckla vårt erbjudande för sport- och eventbranschen samt stärka MAQS närvaro i norr, säger Marie-Anne Lindhardt.

Kontakta