Unipower förvärvas av Sdiptech

2016-12-12

MAQS har biträtt ägarna till Unipower AB i samband med att bolaget förvärvats av börsnoterade Sdiptech AB.

Unipower utvecklar produkter och systemlösningar för mätning, kommunikation och övervakning av elkvalitet i elkraftnät. Unipower är teknikledande inom området och finns i ca 50 länder runt om i världen. I Sverige finns kontoret i Alingsås.

Sdiptech är en börsnoterad teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom i huvudsak nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

MAQS team bestod av advokaterna Eric Ehrencrona och Johan Engdahl.

Kontakta