Uppdatering korttidsarbete – utökade möjligheter men även ekonomiska risker med beviljat stöd

2020-04-15

Regeringen föreslår ändringar i lagen om stöd vid korttidsarbete. Förslaget innebär att maxersättningen för korttidsarbete höjs till att omfatta upp till 80 procent av arbetstiden under månaderna maj, juni och juli 2020.

Regeringen presenterade igår, tisdag, ett förslag som innebär att stödet vid korttidsarbete kompletteras med ytterligare en nivå för arbetstidsminskning om 80 procent till skillnad från dagens tak på 60 procent. Det nya taket ska gälla under månaderna maj, juni och juli i år. Det nya taket kommer att gälla både för de som redan har sökt stödet och de som söker stöd längre fram.

Regeringens förslag ska behandlas i riksdagen innan de nya reglerna kan träda i kraft.

Förslaget innebär:

  • Företag som redan har sökt och fått stöd utbetalt kommer att kunna justera detta när förslaget träder i kraft.

  • Företag som vill ansöka om stöd vid korttidsarbete kan göra det på befintliga stödnivåer (20, 40 eller 60 procent) och sedan justera i samband med att de nya reglerna träder i kraft


Kostnadsfördelningen för arbetstidsminskningen enligt det nya förslaget ser ut enligt följande:

  

Företag som önskar justera nivån för arbetstidsminkningen bör avvakta närmare information från regeringen och Tillväxtverket innan man vidtar några åtgärder. Tillväxtverket har aviserat att de kommer att ge ut information om hur företag gör för att ansöka om de nya stödnivåerna. Noteras bör att en justering av artbetstidsminskningen kommer att kräva en justering av för förtaget aktuella avtal/kollektivavtal om korttidsarbete.

Stöd utbetalas i förskott – Risk för återbetalningsskyldighet

Företag som ansöker om korttidsarbete bör också notera att ersättningen som betalats ut motsvarar full närvarokvot för de anställda som ansökan omfattar. Det innebär att om en anställd är frånvarande på grund av exempelvis sjukdom under tiden för korttidsarbete riskerar företaget att bli återbetalningsskyldig för en del av ersättningen i samband med den obligatoriska avstämningen. Avstämning av utbetalt stöd ska i princip göras var tredje månad.

 

 

Fler nyheter avseende Coronaviruset:

Tillväxtverket har ändrat uppfattning – inget stöd för korttidsarbete under semester

De nya reglerna om korttidsarbete har antagits av riksdagen och idag öppnar riksdagen

Hantera anställda i Coronatider. Poddavsnitt där vi går igenom vad som gäller

 

 

Kontakta