Uppdateringar från regeringen om hyresrabatter

2020-04-14

Under skärtorsdagen höll regeringen en presskonferens rörande lagförslaget om tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. På presskonferensen uppdaterade näringsminister Ibrahim Baylan om det arbete som regeringen ägnat sig åt i frågan, sedan regeringen den 25 mars för första gången presenterade det aktuella stödet.

Regeringen presenterade ingen slutlig reglering på presskonferensen. Det huvudsakliga innehållet var istället att Baylan specificerade vilka branscher som lagförslaget kommer att rikta sig mot och som har ingått i det lagförslag som regeringen skickat till EU-kommissionen. Den fullständiga listan över branscher som föreslås omfattas finns här.

Baylan förväntade sig ett svar från EU-kommissionen ”inom kort” och hade förhoppningar om att regeringen skulle kunna fatta ett slutligt beslut i frågan under innevarande vecka (vecka 16).

Näringsministern avslutade med att nämna att regeringen har fått oroande signaler från företag i de utsatta branscherna om att många fastighetsägare varit ovilliga att träffa överenskommelser. Baylan skickade därför en ”kraftfull signal” till landets fastighetsägare (även de statliga). Näringsministern betonade att staten måste få hjälp från landets fastighetsägare. Han bad även fastighetsägarna föra diskussioner med sina utsatta hyresgäster och komma överens om en ordning som gör att utsatta verksamheter kan överleva.

MAQS kommer att bevaka uppdateringar från regeringen i frågan och återkomma med mer information i frågan när sådan finns tillgänglig. Oavsett om du är fastighetsägare eller hyresgäst är du välkommen att kontakta våra experter på hyresjuridik nedan.

 

 

Fler nyheter avseende Coronaviruset:

Förtydliganden från Boverket om statligt stöd för hyresrabatt

Förordning om statligt stöd för hyresrabatt

Tillfällig hyresrabatt för företag i utsatta branscher