Vicore förvärvar INIM

2018-07-04

Vicore Pharma Holding AB (publ) har ingått avtal med HealthCap VII LP avseende förvärv av INIM Pharma AB. Genom förvärvet skapas ett ledande läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på allvarliga lungsjukdomar.

Vicore är ett biotechbolag med inriktning mot att hjälpa patienter som lider av ovanliga sjukdomar där det för tillfället inte finns några tillfredställande behandlingar. Vicore fokuserar på att utveckla särläkemedel för fibrotiska sjukdomar.

INIM utvecklar en lokal behandling av svåra interstitiella sjukdomar som t.ex. IPF i ett samarbete med Nanologica AB där deras drug delivery-teknologi appliceras på validerade immunomodulerande läkemedel.

Vicore förvärvar INIM genom en apportemission där Vicore emitterar aktier som ersättning för samtliga utestående aktier i INIM. Avsikten är att fatta beslut om apportemissionen och en företrädesemission på extra bolagsstämma i augusti.

MAQS Advokatbyrå var legal rådgivare till Vicore genom ett team bestående av Niklas Eskilsson, Mikael Kowal, Lars Odinge och David Karlsson

Kontakta