Volvo Construction Equipment AB tar över verksamheten i CeDe Group AB

2019-03-01

Advokat Hans Svedberg, verksam vid MAQS malmökontor, har idag i egenskap av konkursförvaltare för CeDe Group AB överlåtit konkursbolagets verksamhet till Volvo Construction Equipment AB.

För ytterligare information hänvisas till pressrelease från Volvo Construction Equipment AB, www.volvoce.com.

Hans Svedberg har i transaktionen biträtts av advokaterna Viktor Gustafsson och Lovisa Elardt.

Kontakta