Klargörande angående skalbolagsdeklarationer

2016-05-09

Nyhetsbrev maj 2016 - Fastighetsrätt

Förpackning av fastigheter i ett bolag inför en försäljning av aktierna innebär inte att bolaget ska ses som ett skalbolag om inte fastigheten kort därefter är tänkt att säljas ut från bolaget. Det framgår av ett aktuellt förhandsbesked från Skatterättsnämnden (dnr 143-14/D).                

Bakgrund

Oklarheter avseende när skalbolagsdeklaration ska upprättas eller inte har medfört att det ofta standardmässigt upprättas en skalbolagsdeklaration i alla fastighetsaffärer där försäljningen görs genom bolag.

Skatterättsnämnden tydliggör nu att förpackning av fastigheter i ett bolag inför en kommande försäljning av andelarna i bolaget inte automatiskt medför att bolaget ska ses som ett skalbolag. Avgörandet ska läsas mot bakgrund av tidigare förhandsbesked.

Skalbolagsdeklaration vid paketering till BRF

I ett tidigare förhandsbesked från 2007 (dnr 5-07/D) var avsikten att de förpackade fastigheterna skulle avyttras till en bostadsrättsförening i anslutning till överlåtelsen av bolaget, vilket gjorde att villkoren för skalbolagsbeskattning var uppfyllda. Fastigheterna sågs i detta förhandsbesked som likvida tillgångar och bolaget räknades som ett skalbolag.

Skalbolagsdeklaration inte längre nödvändig i normala transaktioner

I det färska förhandsavgörandet var istället anledningen till överlåtelsen av fastigheterna till ett aktiebolag att aktierna i bolaget skulle säljas externt, det vill säga syftet var ett annat än att fastigheterna lätt skulle kunna avyttras. Alla villkor för att räknas som ett skalbolag var därmed inte uppfyllda, vilket innebär att bolaget som fastigheterna placerades i inte räknades som ett skalbolag. Omständigheten att fastigheterna sedermera eventuellt skulle säljas vidare innebar inte en annan bedömning.

MAQS kommentar

Förhandsbeskedet är välkommet då det medför att många onödiga skalbolagsdeklarationer kan undvikas.

Samtidigt är det fortfarande viktigt att en bedömning sker i varje enskilt fall eftersom särskilda omständigheter fortfarande kan innebära att en skalbolagsdeklaration måste upprättas.

Vill du veta mer eller läsa hela förhandsavgörandet är du givetvis välkommen att kontakta oss.

Kontakta