MAQS Faktablad – MAQS Miljörättsavdelning

2013-10-16

Miljötillstånd - en viktig del i företags affärsplanering.

Ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet, (”Miljötillstånd”) utgör en viktig och integrerad del i varje företags affärsplanering. Som verksamhetsutövare behöver man ha kunskap om bolagets Miljötillstånd och dess möjligheter och begränsningar. Reglerna för Miljötillstånd återfinns huvudsakligen i Miljöbalken (1998:808). Svensk miljölagstiftning är starkt influerad av internationellt politiska ställningstaganden, inte minst från EU, vilket ger till följd att den svenska miljörätten är under ständig utveckling. Det är därför inte sällan en utmaning att hålla sig uppdaterad kring det miljörättsliga regelverket.

Relaterade filer

Kontakta