MAQS Nyhetsbrev – Arbetsrätt februari 2014

2014-02-14

I domen AD 2013 nr. 24 satte Arbetsdomstolen ned foten och meddelade tydligt att en arbetsgivare som försöker binda en arbetstagare med en allt för ingripande konkurrensklausul riskerar att konkurrens-klausulen anses som ogiltig i sin helhet. Tidigare har det funnits avgöranden som pekat på att arbetsgivaren i efterhand ensidigt kunnat jämka en allt för ingripande konkurrensklausul ned till skälig nivå. Detta är nu överspelat.

Läs mer i vårt senaste nyhetsbrev.

Relaterade filer

Kontakta