MAQS Nyhetsbrev – Arbetsrätt november 2013

2013-11-13

Riskfritt att använda molntjänster?

Det blir allt vanligare att företag väljer att använda molntjänster där en utomstående aktör, s.k. molntjänstleverantör, hanterar eller lagrar uppgifter för företagets räkning över internet. Framväxten av molntjänster innebär samtidigt också en utmaning för personuppgiftsskyddet och andra säkerhetsfrågor. I detta nyhetsbrev tar vi upp en del av de frågeställningar som utnyttjandet av molntjänster aktualiserar

Relaterade filer

Kontakta