MAQS Nyhetsbrev – Offentlig upphandling juni 2014

2014-06-19

Ta del av vårt nyhetsbrev om ny rättspraxis inom Offentlig upphandling.

Avdelningen för offentlig upphandling vid MAQS Advokatbyrå presenterar härmed det andra av 2014 års Nyhetsbrev. Nyhetsbrevet innehåller rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”), kammarrätterna och EU-domstolen. MAQS redogör i korthet även för nyligen beslutade ändringar i LOU och LUF samt ett motiverat yttrande från EU-kommissionen till Sverige.

Relaterade filer