MAQS Nyhetsbrev – Offentlig upphandling juni 2015

2015-11-13

Ta del av vårt nyhetsbrev som innehåller en redogörelse över nya beviljade prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”), rättspraxis från EU-domstolen och kammarrätterna, samt en sammanfattning av den s.k. Överprövningsutredningens betänkande.

Relaterade filer

Kontakta