MAQS Nyhetsbrev – Offentlig upphandling mars 2014

2014-03-05

Ta del av vårt nyhetsbrev om ny rättspraxis inom Offentlig upphandling.

Avdelningen för offentlig upphandling vid MAQS Law Firm presenterar härmed det första av 2014 års Nyhetsbrev. Nyhetsbrevet innehåller rättspraxis från Högsta domstolen (”HD”), kammarrätterna och EU-domstolen. MAQS kommer i kommande nyhetsbrev att redogöra för de viktigaste ändringarna i de nya EU-direktiv som nyligen antagits av EU-parlamentet och EU:s ministerråd.

Relaterade filer