MAQS Nyhetsbrev – Offentlig upphandling oktober 2013

2013-10-25

Ny rättspraxis

Avdelningen för offentlig upphandling vid MAQS Law Firm presenterar härmed årets tredje Nyhetsbrev. Detta Nyhetsbrev innehåller rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”), Högsta domstolen (”HD”), kammarrätterna och EU-domstolen.

Ta del av vårt nyhetsbrev om ny rättspraxis inom Offentlig upphandling.

Relaterade filer