MAQS Nyhetsbrev – Sportgruppen Februari 2011

2011-02-11

I slutet av december 2010 kom ett antal intressanta domar från Förvaltningsrätten i Stockholm som i huvudsak berör AIK och spelare med anknytning dit. De s.k. ”AIK-domarna”, berör bl a frågor om agentarvoden och sign-on bonus. Nedan sammanfattar vi vad domarna innebär. Den intressanta frågan kring säkerhetskostnaderna tas också upp. Men först senaste nytt i den omdebatterade frågan om ideella föreningars momsstatus.

Relaterade filer

Kontakta