MAQS På agendan – Corporate / M&A

2013-12-03

Rekordskadestånd i Prosolviamålet – ökar ansvaret för styrelsen eller har revisorerna tagit över en del av det?

Den 15 augusti 2013 meddelade Hovrätten för Västra Sverige en dom som innebar att revisionsbolaget PwC och den huvudansvarige revisorn solidariskt ska utge ett skadestånd om 890 miljoner kronor jämte ränta och ersättning för rättegångskostnader om 112 miljoner kronor för sin bristfälliga revision av Prosolvia AB.

Läs mer i vårt nyhetsbrev ”På agendan”.

Relaterade filer