Nya förmånliga regler om personaloptioner

2018-02-21

Premiera dina anställa till förmånliga villkor

Riksdagen har nyligen beslutat om nya bestämmelser som medför lättnader i beskattningen av personaloptioner. För företag som önskar belöna sina anställda erbjuder de nya reglerna en ypperlig möjlighet. De nya bestämmelserna innebär skattefrihet för optionshavare samt undantag från skyldigheten att betala socialavgifter för företag.

 

Stämmer detta in på ditt företag?

  • Ni är färre än 50 personer som arbetar i företaget
  • Er omsättning eller balansomslutning uppgår till högst 80 miljoner kronor
  • Ni har bedrivit verksamhet i högst 10 år
  • Ni har inga utomstående ägare i form av offentliga organ som har 25 procent eller mer av kapital eller röster
  • Aktierna i företaget är inte noterade på någon reglerad marknad
  • Ni har ordning på ekonomin
  • Ni är inte inom bank- och försäkringsväsendet, sysslar inte med fastigheter och finansiella instrument, producerar inte kol eller stål, uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder eller jobbar inte inom juridik, redovisning eller revision.

 

I sådana fall har ni en bra möjlighet att premiera era anställda till förmånliga villkor utan att det behöver kosta ditt företag eller dina anställda särskilt mycket. Låter detta intressant?

 

Vi kan hjälpa ditt företag att skapa personaloptionsprogram. Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Kontakta