AKTUELLT

Innehållstyp

MAQS har biträtt Mofast vid förvärv av flerbostadsfastigheter i Örebro och Uppsala

Spotlightnoterade fastighetsbolaget Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) (Mofast) har ingått avtal...
21.06.16 / NYHET

MAQS har biträtt Zesec of Sweden vid unitsemission och notering på NGM Nordic SME

I samband med noteringen har Zesec genomfört en emission av 2 150 000 units bestående av aktier och...
21.06.14 / NYHET

MAQS rådgivare vid försäljning av City Däck Öresund

MAQS har företrätt säljaren vid försäljningen av City Däck Öresund AB till Bilia AB (publ). City Däck...
21.06.11 / NYHET

MAQS har biträtt Mofast vid förvärv av flerbostadsfastighet vid Avicii arena

Spotlightnoterade fastighetsbolaget Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) (Mofast) har undertecknat...
21.06.09 / NYHET

Ett (litet) steg närmare en reformerad arbetsrätt

Den 7 juni släppte regeringen genom Arbetsmarknadsdepartementet ett pressmeddelande om att nästa steg mot...
21.06.08 / NYHET

MAQS har biträtt Stampen Media vid donation av Hjörnearkivet till Göteborgs stadsmuseum

Stampen Lokala Media AB är en av Sveriges ledande mediekoncerner med 15 tidningstitlar och över en miljon...
21.06.01 / NYHET

MAQS rådgivare vid försäljning av Billinge Kyl

MAQS har företrätt säljarna och grundarna vid försäljningen av Billinge Kyl Aktiebolag till Francks...
21.05.25 / NYHET

MAQS rådgivare vid försäljningen av LM Transport till Storskogen

MAQS har biträtt säljaren i samband med försäljningen av majoriteten av aktierna i det Kristianstadsbaserade...
21.05.24 / NYHET

MAQS har biträtt Semcon vid förvärvet av Squeed AB

MAQS Advokatbyrå var köparens ombud i samband med Semcon Sweden AB:s förvärv av 100 % av aktierna i det...
21.05.18 / NYHET

Advokat från MAQS vald till ordförande i MOFAST

Advokaten Jonas Blomquist har valts till styrelseordförande i Spotlight-noterade fastighetsbolaget Mälardalens...
21.05.17 / NYHET