AKTUELLT

Innehållstyp

E-handel under utredning

De vanligaste utmaningarna vi ser inom e-handeln är önskan om att i så hög grad som möjligt påverka...
20.12.16 / NYHET

MAQS har biträtt Executive Property vid förvärv av kontorsfastighet i centrala Malmö

MAQS Advokatbyrå har biträtt Executive Property vid förvärv av den ikoniska fastigheten Smörkontrollen 1 vid...
20.12.15 / NYHET

E-handel: Bäst förberedd vinner

Över 70 % av befolkningen i Sverige e-handlade regelbundet 2019 och i år förväntas siffran vara än högre. ...
20.12.14 / NYHET

Förlängning av stöd för korttidsarbete

Möjligheten till stöd för korttidsarbete ska förlängas i enlighet med det lagförslag som regeringen lade fram...
20.12.08 / NYHET

Rabbalshede Kraft förvärvar Vattenfalls vindkraftspark Östra Herrestad

MAQS Renewables-team var köparens ombud i samband med Rabbalshede Kraft AB:s förvärv av vindkraftspark Östra...
20.11.25 / NYHET

MAQS rådgivare vid försäljning av Floda Möbelhus

MAQS har biträtt säljaren i samband med avyttringen av tre stycken paketerade fastigheter vid Flodamotet i...
20.11.24 / NYHET

Limhamnshus Industri förvärvar Lefab Production

MAQS har biträtt Limhamnshus Industri i samband med förvärvet av Lefab Production. Affären slutfördes i...
20.11.20 / NYHET

Nya rekommendationer vid överföring av personuppgifter utanför EU/EES och utkast till nya standardavtalsklausuler

I juli avgjordes det s.k. Schrems II målet i EU domstolen. Avgörandet fick stora konsekvenser på...
20.11.18 / NYHET

EU-dom - Upphovsrättsligt skyddade verk som bevismedel i domstol är inte ett upphovsrättsintrång

EU-domstolen har genom sin dom fastslagit att ett elektroniskt ingivande till domstol av ett upphovsrättsligt...
20.11.13 / NYHET

Östersunds FK Elitfotboll AB nådde framgång i CAS

MAQS har tillsammans med Cavaliero & Associates biträtt den svenska fotbollsklubben Östersunds FK...
20.11.12 / NYHET