AKTUELLT

Innehållstyp

MAQS rådgivare vid försäljning av Floda Möbelhus

MAQS har biträtt säljaren i samband med avyttringen av tre stycken paketerade fastigheter vid Flodamotet i...
20.11.24 / NYHET

Limhamnshus Industri förvärvar Lefab Production

MAQS har biträtt Limhamnshus Industri i samband med förvärvet av Lefab Production. Affären slutfördes i...
20.11.20 / NYHET

Nya rekommendationer vid överföring av personuppgifter utanför EU/EES och utkast till nya standardavtalsklausuler

I juli avgjordes det s.k. Schrems II målet i EU domstolen. Avgörandet fick stora konsekvenser på...
20.11.18 / NYHET

EU-dom - Upphovsrättsligt skyddade verk som bevismedel i domstol är inte ett upphovsrättsintrång

EU-domstolen har genom sin dom fastslagit att ett elektroniskt ingivande till domstol av ett upphovsrättsligt...
20.11.13 / NYHET

Östersunds FK Elitfotboll AB nådde framgång i CAS

MAQS har tillsammans med Cavaliero & Associates biträtt den svenska fotbollsklubben Östersunds FK...
20.11.12 / NYHET

Uppdatering Korttidsarbete – förslag om förlängning av stöd för korttidsarbete

Ännu en gång har staten kommit med ett förslag på uppdaterade stödåtgärder för arbetsgivare, bl.a. i fråga om...
20.11.10 / NYHET

MAQS har biträtt Haga Gruppen vid försäljning av bostadsportfölj till Willhem

Haga Gruppen säljer tretton hyresfastigheter i attraktiva A-lägen i centrala Malmö. Den totala uthyrningsbara...
20.11.09 / NYHET

MAQS har biträtt Lohilo Foods i samband med kapitalanskaffning och notering på Nasdaq First North Growth Market

MAQS Advokatbyrå har biträtt Lohilo Foods AB (publ) (”Lohilo”) i samband med att bolagets aktier har tagits...
20.11.02 / NYHET

MAQS har biträtt Winningtemp i samband med en kapitalanskaffning från bl.a. Frog Capital och Bonnier Ventures

MAQS biträder Winningtemp i samband med att bolaget tar in 157 miljoner kronor i riskkapital från bl.a. det...
20.10.09 / NYHET

Kan man åberopa upphovsrättsligt skyddade verk som bevisning i domstol eller utgör det upphovsrättsintrång?

Åtgärden att ge in ett upphovsrättsligt skyddat verk som bevisning till domstol via e-post utgör vare sig...
20.10.06 / NYHET