Tillbaka

19.10.04 / Anbud

KONKURSANBUD – Borgfreden 3 AB i konkurs

L-Konsult Exhibition AB, 556690-0261, har försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt den 8 april 2020. Advokaten Johan Schubert har förordnats till konkursförvaltare. Konkursboet infordrar härmed anbud på verksamheten. Bolaget bedriver mäss- och utställningsverksamhet, varvid företaget för kunders räkning ombesörjer produktion och uppmontering av montrar och utställningsmaterial. Verksamheten bedrivs både i Sverige och utomlands. Skriftligt anbud ska ha kommit konkursförvaltningen tillhanda senast den 29 april 2020 kl. 13.00. Vid avgivande av anbud ska pris anges exkl. moms samt förslag på dag för tillträde anges. Fri prövningsrätt förbehålls liksom rätten att före anbudstidens utgång överlåta verksamheten. Frågor samt anbud ställs till advokat Viktor Gustafsson, viktor.gustafsson@maqs.com eller tfn 040-664 26 00.