Tillbaka

20.03.26 / Anbud

KONKURSANBUD – CONTAINERSERVICE LOGISTIK SVERIGE AB

Containerservice Logistik Sverige AB, 556529-3429, försattes i konkurs den 17 mars 2020 med advokaten Niklas Ernulf som konkursförvaltare. Containerservice Logistik Sverige AB har främst bedrivit när- och fjärrtransporter med gods, speditionsverksamhet samt handel med
transportutrustning och transportfordon. Bolaget har även bedrivit uthyrning av personal till koncernbolag. Bolaget har omsatt ca 2 miljoner kronor per månad och har sysselsatt ca 35 anställda.

Härmed infordras anbud på hela eller del av rörelsen.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 8 april 2020. Visning av egendomen sker enligt överenskommelse. För anmälan och information om tider för visning kontakta biträdande juristen Axel Frank Almqvist på 040-664 26 00 alternativt axel.frank.almqvist@maqs.com.

Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.