Tillbaka

21.06.28 / Anbud

KONKURSANBUD - MST Syd AB i konkurs

MST Syd AB, 556733-1565, har försatts i konkurs vid Malmö tingsrätt den 23 juni 2021. Advokaten Per Olsson har förordnats till konkursförvaltare. Konkursboet infordrar härmed anbud på hela eller delar av verksamheten.

Bolaget bedriver verksamhet med miljöarbeten såsom konsult- och entreprenadarbeten, främst inom förorenad mark. Vidare bedrivs verksamhet med betongtätning. Bolagets kunder har primärt varit försäkringsbolag, bygg- och markentreprenörer, fastighetsbolag och kemiindustrier. Omsättningen under 2020, kraftigt nedsatt på grund av pandemin, uppgick till ca 5,6 mkr (2019 ca 18,5 mkr) och vid konkursutbrottet hade bolaget fyra anställda. Bolaget äger fastigheten Lomma Karstorp 5:13.

Skriftligt anbud ska ha kommit konkursförvaltningen tillhanda senast den 2 juli 2021 kl. 13.00. Vid avgivande av anbud ska pris anges exkl. moms samt förslag på dag för tillträde anges.

Fri prövningsrätt förbehålls liksom rätten att före anbudstidens utgång överlåta verksamheten.

Frågor samt anbud ställs till advokat Viktor Gustafsson, viktor.gustafsson@maqs.com, MAQS Advokatbyrå KB, Box 226, 201 22 Malmö, tfn 040-664 26 00.

Kontaktpersoner

Viktor Gustafsson

Advokat/Senior Associate

Viktor Gustafsson

Advokat/Senior Associate

Malmö

+46 707 97 62 63

Läs mer